...strona w opracowaniu....

Fundacja Dom&Energie publikuje czasopisma o tej samej nazwie mające na celu popularyzowanie światowych nowości technicznych w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi biuletynami gdzie mgr inż. Józef Jaszczerski udawania iż…
"Energia i wytrwałość potrafią zmienić wszystko." - Benjamin Franklin